מיטיבי לכתדרך טבע מציעה את האתגר שבטבע.

טיולים רגליים עם תרמיל ומקל, לחובבי האתגר.

נטייל לאורכה ורוחבה של הארץ, בואדיות ובהרים, במישור ובעמקים.

נגלה את יופיה ברגליינו, בעיניינו, בסיפור ובשיר.

ניתן לבנות תוכנית שנתית או טיול חד פעמי ליום או לכמה ימים.

לפרטים והרשמה.