photographyכצלמת טבע אני עוסקת בפרוייקטים ייחודיים הקשורים בנושאי טבע וסביבה.

כאן תוכלו לטעום מקצת מעבודותי לאורך השנים, ובנוסף להנות מהיופי שתפסתי במצלמתי בגלריות הבאות:

טבע , בעלי חיים , טכסים , ילדים , ערים , פנורמות